Müügigarantii ja tingimused

Grandber Sisustus OÜ – mööbli funktsioneerimise müügigarantii

Mööbli valmistamisel kasutatakse katsetatud, kvaliteedi alusel valitud materjale, osasid, mehhanisme ja ühendusdetaile. Funktsioneerimist ning materjalide ja konstruktsioonide vastupidavust jälgitakse pidevalt tehases ja katsetatakse sõltumatutes uurimisasutustes. Mööbel vastab SFS kvaliteedi standarditele. Kvaliteetsete materjalide kasutamine, uuritud ja pideva järelvalve all olevad töö –ja tootmismeetodid, personali ametioskused ja kõrge teadlikkus kvaliteedi alal võimaldavad anda tellitud köögikappidele,garderoobidele  ja lükandustesüsteemidele 2 (kahe) aastase funktsioneerimise müügigarantii (edaspidi garantii).

GARANTIITINGIMUSED

Garantii alguspäev

 • Garantii jõustub mööbli üleandmisest ostjale.

Garantiiaeg

 • Mööbli garantiiaeg on 2 (kaks) aastat.

Garantii sisu

Garantii hõlmab normaalses kodu –ja elamukasutuses antud toodete:

 • Uste, riiulite, lagede, põhjade ja sidedetailide konstruktsioonilise vastupidavuse,
 • Käepidemete, hingede, metallsahtlite, jäätmevagunite ja nende liugrööbaste funktsioneerimise.

Piirangud

Garantii alla ei kuulu:

 • Normaalne kulumine
 • Normaalsed värvuse muutused
 • Kahjustused, mis tulenevad mööbliga ühendatud, liidetud või mööblisse paigaldatud kodumasinast või muust seadmest (liigne kuumus, niiskus, ebapiisav tuulutus vms.)
 • Mööbli paigaldustöö (juhul kui mööbli paigaldus ei ole Grandber Sisustus OÜ poolt)
 • Kaudsed kahjustused

Garantii kehtivus

Garantii kehtib eeldusel, et:

 • Esitatakse arve ja kviitung arve kogusumma tasumise kohta
 • Mööbli säilitamine, ladustamine ja paigaldamine, igapäevane hoidmine ja hooldus on teostatud tehase poolt antud juhendite kohaselt ja ametioskusega
 • Mööblit on kasutatud normaalsetes kodu –ja elamistingimustes
 • Mööblit ei ole koormatud või kasutatud normaalsest erinevalt
 • On järgitud kasutamisviisi, hoidmist-hooldamist puudutavaid ja muid kasutamisjuhendeid

GARANTIIHÜVITIS

Klient peab võtma ühendust müüjaga garantiihüvitise selgitamise käivitamiseks.
Kauba kvaliteedis puuduste esinemisel vormistavad müüja ja ostja kahepoolse akti, milles kauba puudused fikseeritakse. Müüja kohustub kvaliteedinõuetele ja -standarditele mittevastava kauba oma kulul ümber vahetama. Ostja kohustub teatama müüjale mittevastavusest 1 (ühe) nädala jooksul ajast, mil ta sai või pidi saama mittevastavusest teada.

Kui mööblis ilmneb tingimuste kohaselt hüvitatav viga, toimetab müüja Eesti Vabariigi piires kliendile ilma paigaldamiseta ja omal kulul vigase osa asemele uue vastava, või kui vastava saadavus on raskendatud, siis kõige enam vastava osa võimalikult kiiresti pärast seda, kui hüvitiskohustus on konstateeritud. Värvierinevused garantiina tarnitud mööbli ja algselt tarnitud mööbli vahel on võimalikud. Need ei too kaasa müüja muud hüvitamiskohustust. Kui garantiihüvitis puudutab sellist osa-kinnitusdetaili, mehhanismi, ukse mudelit vms., mille saadavus on raskendatud tootmise lõpetamise tagajärjel, kuid klient nõuab vältimatult algupärasele vastavat, on müüjal õigus maksta kliendile hüvitis rahasummas, mis vastab garantii alla kuuluva osa algsele hinnale.

Võlaõigusseaduse § 230 lg 5 kohaselt Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Facebook Logo